PORT SERVICE

917 83 382

Prosjekt/Entreprenør

Lang erfaring, tett samarbeid

Ved å være tidlig inne i prosessen sikrer vi viktig erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter og kan bli med å styre prosjektet i riktig retning fra første korsvei. Samtidig kan vi tidlig legge til rette for å velge de mest smidige og tidssparende løsningene.

HBE kan utføre oppdragene fra A til Å. Med våre faste samarbeidspartnere kan vi påta oss hele oppdraget og styre prosjektet med alle aktører slik at kunden kan forholde seg til en og får derved mer tid til egen drift.

  • LEVERANDØRER
  • OPPGAVER
  • HBS LEDELSE
  • SUKSESS

TA KONTAKT